Privacyverklaring
Gast Registratie ☆ Speciaal voor de Horeca hebben we een simpel Gast Registratie Systeem ontwikkeld ☆ Binnen 24 uur geregeld ☆ Een gast gaat fijn aan tafel zitten, scant de QR-code en vult zijn naam, telefoon en e-mail in. Werkt ook via een url!
9954
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-9954,bridge-core-2.3.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-21.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Privacyverklaring

GREGI, onderdeel van 043WEB, gevestigd aan Termileslaan 174 6229VZ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
.
Contactgegevens:
Termileslaan 174
6229VZ Maastricht
043 855 4633
.
Edwin Heusschen is de Functionaris Gegevensbescherming van 043WEB.nl. Hij is te bereiken via info@043web.nl
.
Persoonsgegevens die wij verwerken
.
043WEB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Datum/tijd
– Naam Restaurant

.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@043web.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
.
043WEB verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
– Bron- en contactonderzoek in het kader van Corona in opdracht van GGD.
.
Geautomatiseerde besluitvorming
.
043WEB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
.
043WEB bewaart uw persoonsgegevens maximaal 2 weken.
.
Delen van persoonsgegevens met derden
.
043WEB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan GGD in geval van contactonderzoek. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 043WEB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
.
043WEB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 043WEB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@043web.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 043WEB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
.
043WEB.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@043web.nl

.